Analys av demokraternas presidentkandidater 2008

ClintonClarkEdwardsObama

Demokraterna ser i nuläget ut att ha bättre möjligheter att vinna presidentvalet 2008 än man hade 2004. Mycket tack vare att amerikanarna blivit allt mer skeptiska till Irakkriget. Men vilken kandidat bland demokraterna är bäst positionerad för att vinna?

När demokraterna valde Kerry 2004 gjorde man det mycket för att man trodde att han hade störst chans att slå republikanerna. Kerry skulle som Vietnamveteran vara det starkaste kortet när det gäller att försvara nationen och möta Bushs starka ställning i den viktigaste frågan; terrorism. Sen kom Swiftboat Veterans for Truths framgångsrika attacker på hans karaktär och så hade Kerrys trumfkort effektivt förstörts av republikanerna.

Mycket talar för att demokraterna kommer vara lika ängsliga i sitt val denna gång och välja en kandidat främst för att man tror att han eller hon har störst chans att vinna mot republikanerna. Andra urvalskriterier riskerar att hamna i skymundan.

Vilken presidentkandidat talar detta för?
Obama och Clinton är ju kandidater som anses svårvalda bara på det faktum att han är svart och hon är kvinna. Obama har dessutom sitt namn emot sig. Ändå är det helt klart Obama som har chans att vinna oberoende och republikanska väljares förtroende. Han använder ofta en retorik som tilltalar republikaner. Särskilt hans så ofta hyllade tal under partikongressen 2004 uppskattades av republikanerna.

Edwards kan vinna röster just för att han är vit och man och därmed i vissa väljares ögon ett säkrare kort.

Främst talar detta alltså mot Clinton. Detta trots att hon stöttat och samarbetat med många republikaner i senaten. Som senator har hon oftast röstat mer höger än Obama, men i media har hon sedan länge fått stämpeln av att stå långt till vänster. En stämpel hon haft svårt att tvätta bort. Det går att spekulera i att hon har röstat som hon gjort för att tvätta bort den stämpeln. Tex har hon varit minst kritisk till Irakkriget av alla demokraternas presidentkandidater.

Dessutom är bilden av henne i media att hon är en ideolog, att hon är kall och oförtjänt fått all sin makt tack vare sin make. Vill hon vinna valet måste hon ändra på mycket av denna bild.

Kan någon annan än favoriterna blanda sig in i striden?
Al Gore tror vissa på. Jag är lite skeptisk till att demokraterna vill gambla och ge honom en ny chans av anledningarna jag nämnt ovan. Han inser säkert problemet själv. Därför tvivlar jag på att han ens ställer upp. Men visst har han stort stöd bland demokraternas gräsrötter och även bland alla som röstade på Nader år 2000 och därmed hjälpte Bush istället. Och det skulle vara en intressant injektion till en redan het kandidatlista.

Wesley Clark, Bill Richardson och främst Tom Vilsack kanske kan segla upp som ytterligare alternativ, men det känns inte troligt att någon av dessa till slut står som vinnare. Kerry, Biden och Kuchinich får anses vara helt chanslösa.

Vill demokraterna inte ta några risker enligt mitt resonemang ovan så väljer man sannolikt Edwards. Men Obama är väl positionerad han med. Clinton måste snart in på banan och skapa en mer personlig och positiv bild av sig själv i media.

Läs vår presentation av demokraternas presidentkandidater 2008.

[tags]usa, hillary clinton, obama, edwards, presidentvalet, 2008, demokraterna[/tags]