Förväntad livslängd i USA vs Sverige

Jag plockade med Kina och Ryssland i grafiken också eftersom dessa två kanske är mer intressanta i ett längre perspektiv. Tryck på play-knappen för att se utvecklingen från 60-talet och fram till 2016 för dessa länder.

En nyfödd i Sverige kan förväntas leva mer än 10 år längre än i Ryssland. Mellan Sverige och USA är skillnaden mindre, cirka 3,5 år.