Förväntad livslängd i USA vs Sverige

Jag plockade med Kina och Ryssland i grafiken också eftersom dessa två kanske är mer intressanta i ett längre perspektiv. Tryck på play-knappen för att se utvecklingen från 60-talet och fram till 2016 för dessa länder.

En nyfödd i Sverige kan förväntas leva mer än 10 år längre än i Ryssland. Mellan Sverige och USA är skillnaden mindre, cirka 3,5 år.

Här lever amerikanerna 20 år längre – medellivslängd USA

Medellivslängd USA. Genomsnittsamerikanen lever ett kortare liv än svensken, men det råder ganska så chockerande stora skillnader mellan olika delar av USA.

Kortast medellivslängd

Först tar vi en titt i botten för förväntad livslängd, där vi hittar 10 röda delstater (som röstar på republikanerna).

 1. Mississippi (74.91 years)
 2. Alabama (75.65 years)
 3. Louisiana (75.82 years)
 4. West Virginia (76.03 years)
 5. Oklahoma (76.08 years)
 6. Arkansas (76.18 years)
 7. Kentucky (76.26 years)
 8. Tennessee (76.33 years)
 9. South Carolina (76.89 years)
 10. Georgia (77.38 years)

Vi har tidigare skrivit en artikel om en stadsdel i USA som har lika låg medellivslängd som Nordkorea, på endast 70 år.

Längst medellivslängd

Delstaterna med längst förväntad livslängd röstar blått (d v s på demokraterna).

 1. Hawaii (81.15 years)
 2. California (80.92 years)
 3. Minnesota (80.90 years)
 4. Connecticut (80.56 years)
 5. Massachusetts (80.41 years)
 6. New York (80.36 years)
 7. Vermont (80.24 years)
 8. Colorado (80.21 years)
 9. New Hampshire (80.15 years)
 10. New Jersey (80.04 years)
Karta över USA med förväntad livslängd fördelad på nationens delstater och några utvalda distrikt.
Källa: TitleMax.com

På distriktsnivå blir skillnaderna ännu mer markanta och det är fortsatt republikanska delstater som ligger illa till i statistiken med lägsta siffran på 66,81 år för ett distrikt i South Dakota. Som en följd av det lever amerikanerna där kortare liv än Nordkoreaner.

Detta innebär att distrikten med bäst förväntad livslängd mest är blåa delstater, men även några som röstar på republikanerna. Summit County, Colorado toppar listan på hela 86,83 år. 20 års skillnad alltså i förväntad livslängd mellan dessa två distrikt.

Friluftsdelstaterna dominerar

Det finns så klart andra saker än partifärg som delstaterna i topp har gemensamt och sånt som delstaterna i botten har gemensamt. Antagligen är ekonomin starkare generellt i delstaterna med högre medellivslängd. Bland distrikten i den absoluta toppen med längst medellivslängd är det också slående att Alaska, Colorado och Kalifornien dominerar. Varför just dessa delstater? Det verkar som att det friluftsliv ute i den vilda naturen som delstaterna kan erbjuda med gott om frisk luft är hälsosamt. Som alla känner till har Kalifornien tyvärr en hel del ohälsosam luft också i främst Los Angeles med långa bilköer.

I Sverige har vi en medellivslängd på 82,40 år (2017), medan den i USA är 78,69 år (2016).

Stadsdelen i USA där medellivslängden är lika låg som i Nordkorea

Baltimore i Maryland har varit i nyheterna under senaste året pga upplopp och en lokal poliskår som inte haft medborgarnas förtroende. Det har spårat ur ordentligt under lång tid. Den här kartan visar stadsdelar i Baltimore och anger vilka länder som har samma medellivslängd som den stadsdelen.

Det mest uppmärksammade fallet av polisbrutalitet i Baltimore är den 25-årige Freddy Gray som dog under en polistransport i april förra året. Han bodde i stadsdelen Sandtown där medellivslängden är 70 år. Samma som i Nordkorea.

baltimore-medellivslangd
Se större version här (Källa: Capital News Service)

I kartan kan vi se att vissa centrala delar av staden har samma livslängd som Pakistan (69), Nord Korea (70), Mongoliet (68), Östtimor (67) och Uzbekistan (69).

I några norra och rikare delar av staden ser det mer normalt ut, med ett snitt på 84 år. I USA som helhet är medellivslängden 79 år. I Sverige är den 82 år.

Lokala tidningen Baltimore Sun har tagit kontakt med profilerna som blev kända under de våldsamma protesterna för ett år sedan för att se vad som hänt sedan dess. The faces of Baltimore’s unrest: Where are they now?

Maryland är en av flera delstater som röstar nu på tisdag den 26 april i ett primärval.