Konservativa missnöjda med presidentkandidaterna 2008

RomneyGiulianiMcCain

Många konservativa republikaner är missnöjda med partiets huvudkandidater inför presidentvalet 2008. Alla tre (McCain, Giuliani, Romney) anses stå för långt till vänster. Mest hatad bland högerbloggare är han som leder opinionsmätningarna, John McCain.

Tex har Right Wing News utnämnt McCain till USAs mest irriterande republikan 2006.

The #1 Republican advocate for coddling terrorists at Gitmo, amnesty for illegals, and curtailing free speech about elections. If the Republicans in the Senate are planting a thumb in the eye of conservatives, 9 times out of 10, you can count on this egomaniac being at the root of it.

Inte undra på att McCain ser ett behov av att positionera sig längre till höger inför primärvalet när många av kärnväljarna bland republikanerna tycker så illa om honom. Anledningen till ogillandet är att McCain ofta gått emot republikanerna i media när det tex gäller behandlingen av fångarna i Guantanamo. Själv var McCain krigsfånge i Vietnam och torterades dagligen.

Istället för McCain verkar republikanerna inom bloggosfären föredra Mike Huckabee eller Sam Brownback som presidentkandidat. Båda står längre till höger men är också mer okända. Frågan är om någon av dessa kan hota tättrion? Säkert kommer det under 2007 att utkristallisera sig en mer konservativ kandidat som kommer få stort stöd.

Usaval.se återkommer med en analys av republikanernas förmodade presidentkandidater inom kort.

[tags]usa, republikanerna, mccain[/tags]