Obama om svensk invandringspolitik

Anders Lago, ordförande i Södertäljes kommunstyrelse har träffat Barack Obama i Washington.

– Jag skäms över att USA inte tagit ett större ansvar för att lösa flyktingproblemet, förklarade Obama när Lago mötte den demokratiske presidentkandidaten i USA-kongressen. (DN)

Södertälje beräknas ha tagit emot något fler invandrare från Irak sedan kriget började än hela USA. Detta har uppmärksammats idag i USA i bland annat Washington Post.

Dörrarna är mer eller mindre stängda för Irakier som vill ta sig till USA. Under åren har man bara tagit emot totalt 6000 irakier enligt State Department, varav en betydande del är översättare.

Invandringspolitiken i USA har handlat förvånadsvärt lite om flyktingar från Irak. Istället fokuseras debatten i USA på alla illegala invandrare från Mexico med Lou Dobbs på CNN som en av de främsta kritikerna av nuvarande politik.

[tags]usa, invandring, barack obama, irak, irakkriget[/tags]