Obama satsar på kolkraft

Den gröna energireform som är på gång i USA ser ut att ge ny kraft till den inte helt miljövänliga men i många delar av landet viktiga kolindustrin. Detta trots att kolet anses vara en av de största källorna till den globala uppvärmningen. “Clean coal” som det kallas i USA är en renare teknik ur miljöhänseende än traditionell kol, men det väntas ta flera år innan det gamla sättet att behandla kol har ersatts av renare. Tanken är att den förändringsprocessen ska komma igång med reformförslagen.

Kolindustrin är till största del positiv till förslagen (pdf).

Användandet av kol väntas öka med anledning av det förslag som nu verkar gå igenom eftersom restriktioner kommer att släppas. Demokrater i kongressen som bor i stater där det finns mycket kolkraftverk har lyckats få in det i reformförslaget. Lite mer intressant läsning i ämnet här.