Obama ska möta Boehner i golfmatch

Det har spekulerats ett tag om de båda golfarna President Obama och Boehner (republikansk talman i representanthuset) skulle spela en runda. Nu ska de två slå några slag för bipartisanship. Lördagen den 18 juni har man spikat en golfdate. Boehner är den mer erfarne och bättre golfaren av de två. Även två medhjälpare ska spela. En annan mindre trevlig vana båda dessa herrar delar är rökning.