Richardson stödjer Obama

Det går inte att tolka det Richardson säger på något annat sätt än att han efter den 4 mars kommer att stöjda Obama.

I vilket fall som helst kommer inte hans stöd ha någon avgörande inverkan. Officiella stöd från politiker har haft begränsad inverkan på valresultaten i år. Inför valet i Texas hade hans stöd eventuellt kunnat påverka en del latinoväljare. Det ska bli intressant att se vilka fler som officiellt meddelar sitt stöd efter valen i Texas och Ohio.

[tags]usa, usa-valet, barack obama, hillary clinton[/tags]