Rösträtt för fångar i USA

Under CNN:s Townhall med Bernie Sanders i går pressades han på om personer som begått hemska brott skulle få rösta. Det tycker han, vilket även delstaten Vermont som han representerar tycker. Där styr just nu en republikansk guvernör och även han håller med i den frågan, liksom det lokala republikanska partiet.

I USA i stort är det dock mer kontroversiellt. I höstas vann ett förslag i Florida om att låta straffade återfå rösträtten efter avtjänat straff. Väljarna där tyckte det var rimligt med stor majoritet. Republikanerna som styr delstaten försöker nu sätta käppar i hjulet för en sådan förändring.

Övriga presidentkandidater verkar mer inne på att rösträtten ska återfås först efter avtjänat straff.

I Sverige kan inte rösträtten tas bort för personer som begått brott. Vi har en allmän och lika rösträtt.