Varför USA röstar på tisdagar

Valdagen är ingen nationell helgdag i USA och det sägs vara en av förklaringarna till landets låga valdeltagande (under 60% deltar i presidentvalet). I Sverige röstar lite över 80% av valberättigade. Obama uppmuntrade nyligen väljare att försöka ta ledigt och rösta. I 15 av nationens delstater går det inte att rösta på någon annan dag än den 4 november. Flera delstater har dock infört helgdag, bland annat New York och Ohio. Varför röstar då USA på tisdagar?


Det ska vi svara på strax men först…

Vad tycker presidentkandidaterna om USA:s valsystem och tisdag som valdag?

McCain svarar:

Obama svarar:

Joe Biden (Obamas vicepresidentkandidat) svarar:

Bob Barr (Libertarian Party) svarar:

NPR förklarar med hjälp av WhyTuesday.org som videoklippen kommer ifrån ovan.

Tisdagar blev valdag redan 1845 för att kyrkgående inte ville resa på söndagar. Då var USA ett jordbrukssamhälle. Det tog lång tid för många på den tiden att resa till närmaste vallokal vilket gjorde att tisdagar ansågs mest lämpliga.