Veterans Day

Det är fortfarande 11 november i stora delar av USA när detta skrivs. Därför hinner vi med att hedra amerikanska krigsveteraner för deras insats. Chely Wright har skrivit några rader i sin sång “Bumper of my SUV” om innebörden av denna dag:

But that doesn’t mean that I want war

I’m not Republican or Democrat (…)

Yes, I do have questions

I get to ask them because I’m free

That’s why I ‘ve  got a sticker of the US Marines

on the bumper of my SUV.