Vinner Clinton eller Trump Nevada?

Nevadas 6 elektorsröster är hett eftertraktade av kampanjerna och kan avgöra presidentvalet. Opinionsundersökningarna visar på knapp ledning för Trump, medan vadslagningsfirmorna har Clinton som knapp favorit.

Journalisten Jon Ralston är personen alla vill prata med om valutgången i Nevada. Han har blivit respekterad och känd även nationellt för detaljerade analyser av förtidsröster inför val i Nevada i tre decennier. Får han rätt också inför detta presidentval? Ralston lutar åt seger för Clinton i Nevada utifrån förtidsrösterna. En definitiv dom är utlovad till på söndag som “alla” väntar på med spänning.

Eftersom det går att se vilket parti en person som röstat varit registrerad för, går det att göra antaganden om valresultatet utifrån det. Det går att registrera sig som “oberoende” och det går givetvis bra att rösta på Trump även om du är registrerad demokrat. Men i stora drag väntas cirka 80-90 % rösta på den kandidat som tillhör det parti de är registrerade för. Hans analys baseras alltså inte på någon rösträkning eller opinionsundersökning.

Det finns indikeringar på att latinoväljarna har gått till valurnorna i större utsträckning än tidigare. Clinton har god marginal ner till Trump bland latinoväljare, vilket kan hjälpa henne i delstater med stor andel latinos som t ex Nevada.