Hur Vita Husets solpaneler hamnade i Kina

1979 installerade Carter-administrationen solceller på Vita Husets tak under stor uppmärksamhet. Panelerna användes till att värma vatten för duschar och kök. Men när Reagan tog över i Vita Huset monterades solcellerna ner i tystnad 1986. Det skedde i samband med att det upptäckts en läcka i taket och sen skyllde administrationen på att det skulle bli för dyrt att sätta dit solpanelerna igen. Var hamnade solpanelerna?

Jimmy Carter spådde vid invigningsceremonin 1979 vad som skulle hända:

In the year 2000 this solar water heater behind me, which is being dedicated today, will still be here supplying cheap, efficient energy…. A generation from now, this solar heater can either be a curiosity, a museum piece, an example of a road not taken or it can be just a small part of one of the greatest and most exciting adventures ever undertaken by the American people.

Det blev inte som han hoppades om att solpanelerna skulle få finnas kvar. Hans värsta farhåga besannades. Panelerna hamnade till största del på museum, precis som han varnade för. Och inte på vilket museum som helst utan på ett vetenskapsmuseum i Kina. Där blomstrar nu industrin kring solceller.

one resides at the Smithsonian’s National Museum of American History, one at the Carter Library and, as of this week, one will join the collection of the Solar Science and Technology Museum in Dezhou, China. (Scientific American)

Tekniken har ju så klart förbättrats sedan dess och de ursprungliga solcellspanelerna hade antagligen hamnat på museum år 2000 även utan Reagans ingripande. 2013 fick Vita Huset nya solpaneler installerade av Obama-administrationen.

Vad som är mindre känt är att George W Bush också installerade solpaneler på Vita Huset. Syftet var att värma upp poolen. Det var år 2003.

Obamas solpaneler finns kvar än idag på Vita Huset, trots Trumps häcklande av sol-och vindenergi.