Hur Vita Husets solpaneler hamnade i Kina

1979 installerade Carter-administrationen solceller på Vita Husets tak under stor uppmärksamhet. Panelerna användes till att värma vatten för duschar och kök. Men när Reagan tog över i Vita Huset monterades solcellerna ner i tystnad 1986. Det skedde i samband med att det upptäckts en läcka i taket och sen skyllde administrationen på att det skulle bli för dyrt att sätta dit solpanelerna igen. Var hamnade solpanelerna?

Jimmy Carter spådde vid invigningsceremonin 1979 vad som skulle hända:

In the year 2000 this solar water heater behind me, which is being dedicated today, will still be here supplying cheap, efficient energy…. A generation from now, this solar heater can either be a curiosity, a museum piece, an example of a road not taken or it can be just a small part of one of the greatest and most exciting adventures ever undertaken by the American people.

Det blev inte som han hoppades om att solpanelerna skulle få finnas kvar. Hans värsta farhåga besannades. Panelerna hamnade till största del på museum, precis som han varnade för. Och inte på vilket museum som helst utan på ett vetenskapsmuseum i Kina. Där blomstrar nu industrin kring solceller.

one resides at the Smithsonian’s National Museum of American History, one at the Carter Library and, as of this week, one will join the collection of the Solar Science and Technology Museum in Dezhou, China. (Scientific American)

Tekniken har ju så klart förbättrats sedan dess och de ursprungliga solcellspanelerna hade antagligen hamnat på museum år 2000 även utan Reagans ingripande. 2013 fick Vita Huset nya solpaneler installerade av Obama-administrationen.

Vad som är mindre känt är att George W Bush också installerade solpaneler på Vita Huset. Syftet var att värma upp poolen. Det var år 2003.

Obamas solpaneler finns kvar än idag på Vita Huset, trots Trumps häcklande av sol-och vindenergi.

Först idag blev Obama officiellt vald till nästa president

Elektorerna i nationens delstater har idag röstat enligt valresultaten den 4 november. Allt har gått enligt plan och Obama är nu alltså även vald av elektorerna till USA:s 44:e president.

Och så en stor energinyhet idag:

Obama utsåg idag också sin energiminister. Det blev Nobelpristagaren Steven Chu som profilerat sig som alarmistisk i klimatfrågan. Obamas utnämning indikerar därmed en stark brytning med Bushs politik på miljöområdet. Chu är idag chef över det prestigefyllda Berkeley Lab med 4000 anställda forskare.

Ingen nyhet överskuggar dock Blagojevich-skandalen. Guvernören vägrar avgå och affären blir alltmer pinsam för Obama och demokraterna i Illinois. Nu väntar åtal.

[tags]usa, presidentvalet, barack obama, energi, rod blagojevich, steven chu, miljö[/tags]

Oljan och energin: McCain vs Obama

McCain föreslår till skillnad från Obama att man ger oljebolagen tillstånd att borra efter olja på fler ställen runt USA:s kust (offshore drilling). Tanken är att utbudet på olja ska öka och beroendet av utländsk olja minska. Priset på olja ska då också kunna minska. Idag är priset på bensin i USA i runda svängar inte ens hälften av vad det är i Sverige, men priset har stigit kraftigt under det senaste året som alla känner till.

Till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro importeras största delen av USA:s olja från länder i Nordamerika och Sydamerika som Kanada, Mexiko, Venezuela och Brasilien. Nigeria står också för en stor andel. Tvåa på listan är Saudiarabien och Irak kommer på en sjätteplats. En stor del av USA:s oljebehov kommer dessutom från det egna landet redan idag.

McCain föreslår mer satsningar på kärnkraft för att möta energibehoven och minska utsläppen. Obama förespråkar också detta även om han gör det mindre högljutt och mer försiktigt som tex i en av debatterna i våras där han sa sig vara villig att utforska möjligheterna. Han har fått bidrag från flera tunga chefer i kärnkrafsbolaget Exelon som är baserade i hans hemstat Illinois.

Satsningar på alternativa energikällor betonas av båda kampanjer för att lösa krisen. McCain är en av de kandidater bland republikanerna som profilerat sig mest i miljöfrågor. Tidigare har McCain motsatt sig nya tillstånd för oljebolagen just av miljöskäl.

Den omedelbara effekten för McCain av att ändra ståndpunkt i frågan om oljeborrning har varit mer pengar till den egna kampanjen från oljebolagen. Men förslaget ger också en öppning mot Obama i denna för presidentvalet så viktiga ekonomiska fråga. Amerikanarna har fått se bensinpriserna skjuta i höjden och många är beroende av bilen. Alla vill ha lägre bensinpriser så här finns en möjlighet för McCain att vinna röster. Ekonomin kommer sannolikt att avgöra valet i höst, inte Irakkriget och inte utrikespolitik. Bensinpriserna är tillsammans med arbetslösheten och bolånekrisen huvudfrågorna när det gäller ekonomin.

Förespråkarna av McCains förslag och oljebolagen anser att oljeproduktionen skulle kunna ökas omedelbart och vara ute på marknaden redan inom några månader. Just nu ökar antalet oljeriggar på land i USA kraftigt jämfört med förra året. Längs kusterna är det dock endast vid den Mexikanska golfen som det pågår oljeborrning idag.

Kritikerna av McCains förslag uppger att oljebolagen redan har tillstånd att borra efter mer olja men utnyttjar det inte. Anledningen till att oljebolagen ändå vill ha fler tillstånd är att det ökar värdet på företagens tillgångar. Värdet ökar även om oljebolagen inte utnyttjar rätten att borra efter mer olja. En annan invändning är att det kommer ta många år att få några större mängder olja som skulle kunna påverka priserna nämnvärt. För mer diskussion kring detta läs tex McCain’s oil hoax i The Observer.

[tags]usa, john mccain, olja, presidentvalet, barack obama[/tags]