Oljan och energin: McCain vs Obama

McCain föreslår till skillnad från Obama att man ger oljebolagen tillstånd att borra efter olja på fler ställen runt USA:s kust (offshore drilling). Tanken är att utbudet på olja ska öka och beroendet av utländsk olja minska. Priset på olja ska då också kunna minska. Idag är priset på bensin i USA i runda svängar inte ens hälften av vad det är i Sverige, men priset har stigit kraftigt under det senaste året som alla känner till.

Till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro importeras största delen av USA:s olja från länder i Nordamerika och Sydamerika som Kanada, Mexiko, Venezuela och Brasilien. Nigeria står också för en stor andel. Tvåa på listan är Saudiarabien och Irak kommer på en sjätteplats. En stor del av USA:s oljebehov kommer dessutom från det egna landet redan idag.

McCain föreslår mer satsningar på kärnkraft för att möta energibehoven och minska utsläppen. Obama förespråkar också detta även om han gör det mindre högljutt och mer försiktigt som tex i en av debatterna i våras där han sa sig vara villig att utforska möjligheterna. Han har fått bidrag från flera tunga chefer i kärnkrafsbolaget Exelon som är baserade i hans hemstat Illinois.

Satsningar på alternativa energikällor betonas av båda kampanjer för att lösa krisen. McCain är en av de kandidater bland republikanerna som profilerat sig mest i miljöfrågor. Tidigare har McCain motsatt sig nya tillstånd för oljebolagen just av miljöskäl.

Den omedelbara effekten för McCain av att ändra ståndpunkt i frågan om oljeborrning har varit mer pengar till den egna kampanjen från oljebolagen. Men förslaget ger också en öppning mot Obama i denna för presidentvalet så viktiga ekonomiska fråga. Amerikanarna har fått se bensinpriserna skjuta i höjden och många är beroende av bilen. Alla vill ha lägre bensinpriser så här finns en möjlighet för McCain att vinna röster. Ekonomin kommer sannolikt att avgöra valet i höst, inte Irakkriget och inte utrikespolitik. Bensinpriserna är tillsammans med arbetslösheten och bolånekrisen huvudfrågorna när det gäller ekonomin.

Förespråkarna av McCains förslag och oljebolagen anser att oljeproduktionen skulle kunna ökas omedelbart och vara ute på marknaden redan inom några månader. Just nu ökar antalet oljeriggar på land i USA kraftigt jämfört med förra året. Längs kusterna är det dock endast vid den Mexikanska golfen som det pågår oljeborrning idag.

Kritikerna av McCains förslag uppger att oljebolagen redan har tillstånd att borra efter mer olja men utnyttjar det inte. Anledningen till att oljebolagen ändå vill ha fler tillstånd är att det ökar värdet på företagens tillgångar. Värdet ökar även om oljebolagen inte utnyttjar rätten att borra efter mer olja. En annan invändning är att det kommer ta många år att få några större mängder olja som skulle kunna påverka priserna nämnvärt. För mer diskussion kring detta läs tex McCain’s oil hoax i The Observer.

[tags]usa, john mccain, olja, presidentvalet, barack obama[/tags]