Obamas bensinproblem

I USA kan stigande bensinpriser få stora konsekvenser för Obamas kampanj. Redan finns det tecken på att opinionen ser negativt på hur han hanterat denna fråga. Det kommer så klart extra olämpligt för Obama i och med debatten kring den stora oljeledningen från Kanada genom USA, Keystone XL. Republikanerna hävdar att Obamas stopp av oljeledningen kommer höja bensinpriserna, eller åtminstone är ett tecken på att han inte prioriterar frågan.

Med stor sannolikhet skulle inte byggandet av just denna oljeledning påverka priserna i USA i någon större utsträckning. Dels finns det andra ledningar där oljan kan gå i och dels väntas en stor del av oljan exporteras. Dessutom väntas oljeledningen ta ett antal år att färdigställa från det att beslut tagits. Och mycket tyder på att oljeledningen med en annan dragning kommer få klartecken efter valet oavsett vem som är president då.

Men rent symboliskt är det givetvis en fråga som republikanerna gärna pushar just nu.

Nyligen försökte Fox News gå så långt som att hävda att president Obama önskade högre bensinpriser. Det har han naturligtvis inte något intresse av.

Högre bensinpriser kan skada ekonomin, som annars verkar vara på väg att stärkas med lägre arbetslöshet och högre sysselsättning. Bensinpriserna har dock mer med läget i Iran att göra. Det driver av förklarliga skäl upp priset på olja på världsmarknaden.

Obamas oljeblunders

Obama har nyligen gått med på att tillåta fler oljeriggar runt USA:s kust. I samband med det hävdade han den 2 april 2010:

I don’t agree with the notion that we shouldn’t do anything. It turns out, by the way, that oil rigs today generally don’t cause spills. They are technologically very advanced.

Hm… låter inte lika trovärdigt idag, några dagar efter oljekatastrofen.

Nästa blunder från samma tillfälle:

Even during Katrina, the spills didn’t come from the oil rigs, they came from the refineries onshore.

Det är inte sant. Oljan kom till stor del från oljeriggar till havs.

Nu är det ännu mer olja på väg mot kusten. Obama har oväntat hamnat i knipa för sitt beslut som var en strategisk eftergift till republikanerna. Då verkade det smart. Nu hänger mycket på hur stor skada oljan ställer till med. Obama stödjer fortfarande förslaget.

Bill Maher har twittrat idag:

“Every asshole who ever chanted ‘Drill Baby Drill’ should have to report to the Gulf Coast today for cleanup duty.

Sarah Palin?

Uppdatering:

Vita Husets talesman Gibbs säger att man inte kommer godkänna nya tillstånd innan olyckan utretts.

No additional drilling has been authorized and none will until we find out what happened here and whether there was something unique and preventable here (Reuters)

Bensinpriserna pressar Obama

Som jag skrev om i en längre artikel i torsdags är ekonomin och då specifikt bensinpriserna en huvudfråga i presidentvalet. Det har McCain utnyttjat bäst vilket visar sig i dagsfärska opinionsmätningar där han enligt Gallup nu är ikapp Obama.

McCain har föreslagit att oljebolagen ska få tillstånd att borra efter olja på fler ställen utanför USA:s kust. Det har han tidigare år motsatt sig. Obama har fram tills igår också motsatt sig det. Men igår gjorde även han en oväntad vändning, antagligen pressad av McCains framgångsrika attacker i frågan.

Så här sa Obama i Florida igår till Palm Beach Post:

“‘If, in order to get that passed, we have to compromise in terms of a careful, well thought-out drilling strategy that was carefully circumscribed to avoid significant environmental damage – I don’t want to be so rigid that we can’t get something done,’ Obama said.”

[tags]usa, presidentvalet, john mccain, barack obama, olja[/tags]

Oljan och energin: McCain vs Obama

McCain föreslår till skillnad från Obama att man ger oljebolagen tillstånd att borra efter olja på fler ställen runt USA:s kust (offshore drilling). Tanken är att utbudet på olja ska öka och beroendet av utländsk olja minska. Priset på olja ska då också kunna minska. Idag är priset på bensin i USA i runda svängar inte ens hälften av vad det är i Sverige, men priset har stigit kraftigt under det senaste året som alla känner till.

Till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro importeras största delen av USA:s olja från länder i Nordamerika och Sydamerika som Kanada, Mexiko, Venezuela och Brasilien. Nigeria står också för en stor andel. Tvåa på listan är Saudiarabien och Irak kommer på en sjätteplats. En stor del av USA:s oljebehov kommer dessutom från det egna landet redan idag.

McCain föreslår mer satsningar på kärnkraft för att möta energibehoven och minska utsläppen. Obama förespråkar också detta även om han gör det mindre högljutt och mer försiktigt som tex i en av debatterna i våras där han sa sig vara villig att utforska möjligheterna. Han har fått bidrag från flera tunga chefer i kärnkrafsbolaget Exelon som är baserade i hans hemstat Illinois.

Satsningar på alternativa energikällor betonas av båda kampanjer för att lösa krisen. McCain är en av de kandidater bland republikanerna som profilerat sig mest i miljöfrågor. Tidigare har McCain motsatt sig nya tillstånd för oljebolagen just av miljöskäl.

Den omedelbara effekten för McCain av att ändra ståndpunkt i frågan om oljeborrning har varit mer pengar till den egna kampanjen från oljebolagen. Men förslaget ger också en öppning mot Obama i denna för presidentvalet så viktiga ekonomiska fråga. Amerikanarna har fått se bensinpriserna skjuta i höjden och många är beroende av bilen. Alla vill ha lägre bensinpriser så här finns en möjlighet för McCain att vinna röster. Ekonomin kommer sannolikt att avgöra valet i höst, inte Irakkriget och inte utrikespolitik. Bensinpriserna är tillsammans med arbetslösheten och bolånekrisen huvudfrågorna när det gäller ekonomin.

Förespråkarna av McCains förslag och oljebolagen anser att oljeproduktionen skulle kunna ökas omedelbart och vara ute på marknaden redan inom några månader. Just nu ökar antalet oljeriggar på land i USA kraftigt jämfört med förra året. Längs kusterna är det dock endast vid den Mexikanska golfen som det pågår oljeborrning idag.

Kritikerna av McCains förslag uppger att oljebolagen redan har tillstånd att borra efter mer olja men utnyttjar det inte. Anledningen till att oljebolagen ändå vill ha fler tillstånd är att det ökar värdet på företagens tillgångar. Värdet ökar även om oljebolagen inte utnyttjar rätten att borra efter mer olja. En annan invändning är att det kommer ta många år att få några större mängder olja som skulle kunna påverka priserna nämnvärt. För mer diskussion kring detta läs tex McCain’s oil hoax i The Observer.

[tags]usa, john mccain, olja, presidentvalet, barack obama[/tags]