Hur “ranked choice voting” ändrade vinnaren i Maine

Precis som namnet antyder ger “ranked choice voting” väljarna möjligheten att rangordna kandidater från en favorit till den väljaren gillar minst.

Efter valet räknas först väljarnas förstahandsval. Om en kandidat når 50 % av rösterna har den vunnit. Annars fortsätter processen med att den kandidat som fått minst antal förstahandsval tas bort. Väljarna som rangordnade den kandidaten som sin favorit får sin röst ändrad till andrahandsvalet. 

Så fortsätter processen tills en kandidat har nått över 50 % och därmed en majoritet av rösterna.

I den lilla delstaten Maine i nordvästra USA finns detta system. I november fick det konsekvensen att en annan kandidat än den som fick flest förstahandsröster till slut vann. 

Professorn Lawrence Lessig argumenterar för att införa detta även i presidentval i USA Today:

Ranked-choice voting worked in Maine. Now we should use it in presidential races.

En lite dold effekt av “ranked choice voting” är att valrörelsen kan bli snällare när kandidaterna gärna vill vinna andra omgångens röster om det skulle bli aktuellt. 

Candidates in a ranked-choice system have a real interest in playing nice. If they are unsure about whether they’ll win on the first ballot, they have a strong incentive not to denigrate or insult the candidates whose second-rank votes they might want. A clear front-runner need not behave, but everyone else will. Negative advertising can thus be costly for all except a clear frontrunner ?— ?which can change importantly how campaigns proceed. 

Grupper av väljare som anklagas för att förstöra som t ex Bernieanhängare som gick till Green Party 2016, är antagligen de som skulle gynnas mest av en sådan här förändring. Då kan de inte längre anklagas för att slänga bort sin röst och orsaka demokraternas förlust. Någon som minns Ralph Nader? Kanske leder det också till att stärka fler partier än de två som närmast bildat ett oligopol med ordentliga vallgravar för de partier som försöker. 

PS. Fotot ovan är som du kanske ser Sarah Palin som just röstat hemma i Wasilla, Alaska i presidentvalet 2008. (Foto: Shealah Craighead/SarahPAC)

Delstaten där din röst i presidentval betyder mest


Karta över var i USA väljarnas röster väger tyngst i presidentval What’s your vote worth?

En person, en röst gäller inte riktigt i USA av olika anledningar. Den viktigaste anledningen rör hur Electoral College är konstruerat. Det ledde t ex till att Trump vann över Clinton i presidentvalet trots att han totalt sett fick cirka 3 miljoner färre röster. Genom elektorsrösterna får vissa delstater större betydelse än vad de borde ha om ett presidentval varit helt proportionellt representativt. Var i USA har då din röst störst betydelse?

It takes 3.52 Florida voters to equal just one individual Wyoming voter in Presidential general elections.

Chockerande nog har en väljare i Wyoming lika mycket inflytande i ett presidentval som hela 3,52 väljare i Florida. Det som komplicerar bilden ytterligare är ju också att en vinnare utses i varje delstat och jämna delstater får då mer uppmärksamhet och betydelse. Florida är ofta jämnt och av den anledningen av större betydelse än presidentval i Wyoming där republikanerna tenderar att vinna stort.

Kampanjerna spenderar mycket resurser på att ta reda på var annonspengarna gör mest nytta. En viktig del av den analysen är så klart var det är jämnt, men också kostnaden för annonser på just den marknaden.