San Francisco stryker gamla domar för innehav av marijuana

Kalifornien och en rad andra delstater har nyligen avkriminaliserat marijuana. För personer som tidigare dömts för innehav öppnade det möjligheten till att få gamla domar från flera decennier bak i tiden raderade. Anledningen till att det har så stor betydelse är för att många som blivit dömda har svårare att hitta t ex jobb och bostad. Vid tillsättning av offentliga tjänster finns ofta ingen möjlighet att få jobb om du är tidigare straffad.

San Francisco will retroactively apply California’s marijuana-legalization laws to past criminal cases, District Attorney George Gascón said Wednesday — expunging or reducing misdemeanor and felony convictions going back decades. (SF Chronicle)

Individer med domar för mindre allvarliga brott relaterade till marijuana har kunnat få sina straff strukna, men det har kostat en del pengar och tagit tid. Nu ska alltså San Francisco stryka sådana brott från registren automatiskt utan att de straffade behöver lämna in någon ansökan. Även mer allvarliga förbrytelser länkade till marijuana kan komma att få lägre straff registrerade.

The district attorney said his office will dismiss and seal more than 3,000 misdemeanor marijuana convictions in San Francisco dating back to 1975. Prosecutors will also review and, if necessary, re-sentence 4,940 felony marijuana cases, Gascón said.

“Instead of waiting for people to petition — for the community to come out — we have decided that we will do so ourselves,” Gascón said. “We believe it is the right thing to do. We believe it is the just thing to do.”

Samtidigt som den här utvecklingen pågår vill justitiedepartementet under Jeff Sessions slå till hårdare mot just marijuana med hjälp av federala lagar. Vi får se vad det leder till för delstater som gjort det lagligt med marijuana.

Obama säger att marijuana är mindre skadligt än alkohol

I en 18 sidor lång artikel i The New Yorker säger Obama bland annat att marijuana är mindre skadligt för individen än alkohol.

“As has been well documented, I smoked pot as a kid, and I view it as a bad habit and a vice, not very different from the cigarettes that I smoked as a young person up through a big chunk of my adult life,” Obama said. “I don’t think it is more dangerous than alcohol.” When Remnick pressed on whether marijuana is less dangerous than alcohol, Obama thought about it for a while and said it was less dangerous “in terms of its impact on the individual consumer,” but emphasized that “it’s not something I encourage.” The president expressed particular concern with the disproportionate number of arrests for marijuana possession among minorities. “Middle-class kids don’t get locked up for smoking pot, and poor kids do,” he said, adding that individual users shouldn’t be locked up “for long stretches of jail time.”

Tyngre droger varnar han dock för eftersom skadorna för individen och kostnaden för samhället är avskräckande stora.

Marijuana snart legalt i Kalifornien

Kaliforniens guvernör Schwarzenegger har uttalat sig försiktigt positivt om att ta bort förbudet mot marijuana. Anledningen till att frågan återigen blivit högaktuell är att väljarna i delstaten för första gången i en ny undersökning stöder legalisering av marijuana. 56% säger sig vara positiva till legalisering och att ta in skatter från försäljningen (Field Poll).

Säkert spelar även det pressade ekonomiska läget för Kalifornien in i det ökade intresset för frågan. Vid en legalisering väntas man kunna få in stora summor i skatteintäkter – runt 1,3 miljarder dollar per år.

Schwarzenegger was cautious when answering a reporter’s question Tuesday about whether the state should regulate and tax the substance, saying it is not time to go that far.

But, he said: “I think it’s time for debate. I think all of those ideas of creating extra revenues – I’m always for an open debate on it.”

The governor said California should look to the experiences of other nations around the world in relaxing laws on marijuana.

Assemblyman Tom Ammiano, D-San Francisco, has introduced a bill to regulate marijuana like alcohol, with people over 21 years old allowed to grow, buy, sell and possess cannabis – all of which are barred by federal law.

Marijuana är legalt i Kalifornien sedan 1996 för den som har tillstånd av en läkare att använda det av medicinska skäl.

[tags]usa, arnold schwarzenegger, droger, marijuana, kalifornien[/tags] intressant