San Francisco stryker gamla domar för innehav av marijuana

Kalifornien och en rad andra delstater har nyligen avkriminaliserat marijuana. För personer som tidigare dömts för innehav öppnade det möjligheten till att få gamla domar från flera decennier bak i tiden raderade. Anledningen till att det har så stor betydelse är för att många som blivit dömda har svårare att hitta t ex jobb och bostad. Vid tillsättning av offentliga tjänster finns ofta ingen möjlighet att få jobb om du är tidigare straffad.

San Francisco will retroactively apply California’s marijuana-legalization laws to past criminal cases, District Attorney George Gascón said Wednesday — expunging or reducing misdemeanor and felony convictions going back decades. (SF Chronicle)

Individer med domar för mindre allvarliga brott relaterade till marijuana har kunnat få sina straff strukna, men det har kostat en del pengar och tagit tid. Nu ska alltså San Francisco stryka sådana brott från registren automatiskt utan att de straffade behöver lämna in någon ansökan. Även mer allvarliga förbrytelser länkade till marijuana kan komma att få lägre straff registrerade.

The district attorney said his office will dismiss and seal more than 3,000 misdemeanor marijuana convictions in San Francisco dating back to 1975. Prosecutors will also review and, if necessary, re-sentence 4,940 felony marijuana cases, Gascón said.

“Instead of waiting for people to petition — for the community to come out — we have decided that we will do so ourselves,” Gascón said. “We believe it is the right thing to do. We believe it is the just thing to do.”

Samtidigt som den här utvecklingen pågår vill justitiedepartementet under Jeff Sessions slå till hårdare mot just marijuana med hjälp av federala lagar. Vi får se vad det leder till för delstater som gjort det lagligt med marijuana.

Tåget mot en ny vår i USA efter allt högre bensinpris


Caltrain tar resenärer från Silicon Valley in till San Francisco förbi ett flertal bilkorsningar. Där väntar bilarna otåligt i köer på att tåget med två våningar ska tuta och skaka förbi i max 127 km/h.

USAVAL.SE I SAN FRANCISCO: Med anledning av tågkraschen i Los Angeles för någon timme sedan som krävt ett stort antal liv skriver vi en specialartikel om det ökande resandet med tåg i år i USA.

Den som någon gång färdats med tåg i USA vet att här inte gjorts några större satsningar det senaste decenniet. Men nu ökar resandet med tåg, främst bland pendlare. Och det pågår också heta diskussioner om att investera i höghastighetståg. Anledningen till denna utveckling är givetvis ökade bensinpriser.

På en så viktig sträcka som San Francisco – Los Angeles kan man idag inte ta sig utan flera byten. Det tar dessutom mer än 6 timmar, som ofta kräver en extra bussresa för att ta sig in i centrum. Med ett höghastighetståg (250-350 km/h) som rullar i flera Europeiska länder idag (dock inte i Sverige) skulle tiden kunna mer än halveras till 2 timmar och 36 minuter.

I november hålls det val inte bara till presidentämbetet utan även flera viktiga lokalval med specifika förslag. Överst på den listan här i Kalifornien står förslaget 1A som innebär 9,9 miljarder i anslag till ett höghastighetståg mellan San Francisco och Los Angeles. En tiondel av den summan skulle också gå till att uppgradera redan existerande infrastruktur som lokala tåglinjerna Caltrain och BART. Båda har sett ökande trafik under det senaste året. BART planerar nu avgifthöjningar under rusningstid eftersom pendlarna flockat dit.

Tåget var en bidragande orsak till den industriella revolutionen som tog sin början under den senare hälften av 1800-talet i USA med positiva effekter för kolindustrin och järnindustrin tex. Än idag är godstågen flitigt använda i USA och färdas långt större sträckor totalt sett än hela Europas godståg tillsammans.

Resandet med persontåg är däremot endast riktigt utbrett i staten New York. Två av tre tågresenärer i USA reser i New York-området. I staden New York finns ett välutvecklat system med tunnelbana och flera populära linjer därifrån till tex Pennsylvania och Delaware. I den senare staten bor demokraternas vicepresidentkandidat Joe Biden fortfarande och pendlar flitigt dit med tåg, vilket tar cirka 80 minuter. Han anses vara en av tågets främsta förespråkare i kongressen och har fått smeknamnet “The Amtrak Senator”, efter tågbolaget Amtrak. Hans son Hunter ingår sedan 2006 också i Amtraks styrelse.


Förslag på höghastighetslinjer i USA från 2001

Anledningen till att resandet med tåg inte riktigt lyft i USA är att det bara finns en tåglinje som nästan kan beskrivas som höghastighetståg med sina runt 200-240 km/h. Den går mellan Boston och Washington, DC sedan 2001. Nu finns det alltså flera förslag om höghastighetståg i USA. Ingen av dessa har påbörjats än men verkar vara högaktuell med tanke på det stigande bensinpriset och ökat tågresande. I november vet vi vad Kaliforniens invånare tycker.

[tags]usa, tåg, höghastighetståg, caltrain, bart, kalifornien, joe biden[/tags]

USAval.se i USA

Nu har jag landat på andra sidan Atlanten i San Francisco och kommer vara i staterna till slutet på månaden. Just nu befinner jag mig i staden där Google har sitt huvudkontor – Mountain View. Här bjuder Google på gratis internetuppkoppling till stadens invånare. Ett stenkast härifrån har Facebook öppnat upp sitt nya huvudkontor, centralt i Palo Alto. Yahoo mfl andra stora internetföretag har också sina kontor i området.

Uppdateringar och artiklar kommer inom kort.