Tåget mot en ny vår i USA efter allt högre bensinpris


Caltrain tar resenärer från Silicon Valley in till San Francisco förbi ett flertal bilkorsningar. Där väntar bilarna otåligt i köer på att tåget med två våningar ska tuta och skaka förbi i max 127 km/h.

USAVAL.SE I SAN FRANCISCO: Med anledning av tågkraschen i Los Angeles för någon timme sedan som krävt ett stort antal liv skriver vi en specialartikel om det ökande resandet med tåg i år i USA.

Den som någon gång färdats med tåg i USA vet att här inte gjorts några större satsningar det senaste decenniet. Men nu ökar resandet med tåg, främst bland pendlare. Och det pågår också heta diskussioner om att investera i höghastighetståg. Anledningen till denna utveckling är givetvis ökade bensinpriser.

På en så viktig sträcka som San Francisco – Los Angeles kan man idag inte ta sig utan flera byten. Det tar dessutom mer än 6 timmar, som ofta kräver en extra bussresa för att ta sig in i centrum. Med ett höghastighetståg (250-350 km/h) som rullar i flera Europeiska länder idag (dock inte i Sverige) skulle tiden kunna mer än halveras till 2 timmar och 36 minuter.

I november hålls det val inte bara till presidentämbetet utan även flera viktiga lokalval med specifika förslag. Överst på den listan här i Kalifornien står förslaget 1A som innebär 9,9 miljarder i anslag till ett höghastighetståg mellan San Francisco och Los Angeles. En tiondel av den summan skulle också gå till att uppgradera redan existerande infrastruktur som lokala tåglinjerna Caltrain och BART. Båda har sett ökande trafik under det senaste året. BART planerar nu avgifthöjningar under rusningstid eftersom pendlarna flockat dit.

Tåget var en bidragande orsak till den industriella revolutionen som tog sin början under den senare hälften av 1800-talet i USA med positiva effekter för kolindustrin och järnindustrin tex. Än idag är godstågen flitigt använda i USA och färdas långt större sträckor totalt sett än hela Europas godståg tillsammans.

Resandet med persontåg är däremot endast riktigt utbrett i staten New York. Två av tre tågresenärer i USA reser i New York-området. I staden New York finns ett välutvecklat system med tunnelbana och flera populära linjer därifrån till tex Pennsylvania och Delaware. I den senare staten bor demokraternas vicepresidentkandidat Joe Biden fortfarande och pendlar flitigt dit med tåg, vilket tar cirka 80 minuter. Han anses vara en av tågets främsta förespråkare i kongressen och har fått smeknamnet “The Amtrak Senator”, efter tågbolaget Amtrak. Hans son Hunter ingår sedan 2006 också i Amtraks styrelse.


Förslag på höghastighetslinjer i USA från 2001

Anledningen till att resandet med tåg inte riktigt lyft i USA är att det bara finns en tåglinje som nästan kan beskrivas som höghastighetståg med sina runt 200-240 km/h. Den går mellan Boston och Washington, DC sedan 2001. Nu finns det alltså flera förslag om höghastighetståg i USA. Ingen av dessa har påbörjats än men verkar vara högaktuell med tanke på det stigande bensinpriset och ökat tågresande. I november vet vi vad Kaliforniens invånare tycker.

[tags]usa, tåg, höghastighetståg, caltrain, bart, kalifornien, joe biden[/tags]